Uw taxateur in Zuid-Oost Nederland

Uw taxateur in Zuid-Oost Nederland

Bilderbeek & Partners is regionaal toonaangevend in ons vakgebied

Uw taxateur in Zuid-Oost Nederland

Uw taxateur in Zuid-Oost Nederland

Bilderbeek & Partners is regionaal toonaangevend in ons vakgebied

Uw taxateur in Zuid-Oost Nederland

Uw taxateur in Zuid-Oost Nederland

Bilderbeek & Partners is regionaal toonaangevend in ons vakgebied

Onze werkwijze

Homepage-Bilderbeek
Volgende: Offerte akkoord
Homepage-Bilderbeek
Homepage-Bilderbeek
Volgende: Opname en uitwerken
Homepage-Bilderbeek
Homepage-Bilderbeek
Volgende: Oplevering en facturering
Homepage-Bilderbeek
Homepage-Bilderbeek
Volgende: Aanvraag offerte
Homepage-Bilderbeek

Aanvraag offerte

U heeft een taxatie of waardeadvies nodig. Dit kan zijn omwillen van interne doeleinden (verkoopoverweging misschien) of omdat de bank hier om vraagt. De aanvraag voor een offerte kan zowel telefonisch als per email. Wij zullen u in ieder geval per mail een offerte doen toekomen nadat wij het te taxeren object digitaal hebben bekeken. In onze offerte bieden wij u een tarief, stellen we ons voor en omschrijven wat u van ons mag verwachten.

Offerte aanvragen

Volgende: Aanvraag offerte

Offerte akkoord

Wanneer u de offerte akkoord bevindt, wordt de opdrachtbevestiging opgemaakt. In deze opdrachtbevestiging nemen we onder andere de volledige tenaamstelling van de opdrachtgever op, de objectafbakening, doel van de taxatie, termijn van oplevering en de voorwaarden waar het rapport aan dient te voldoen.

Vervolgens wordt een afspraak voor de opname gepland en wordt de benodigde informatie bij u opgevraagd.

Volgende: Aanvraag offerte

Opname en uitwerken

Tijdens de afspraak wordt de objectinformatie doorgenomen en vindt de opname van het te beoordelen object plaats om een zo goed mogelijk beeld van het geheel te krijgen. Bij de opname worden de nodige foto's en aantekeningen gemaakt. Op kantoor zal de taxateur de gegevens gaan verwerken in het door ons gebruikte taxatie management systeem waarin de waardering en het rapport worden opgemaakt.

Iedere taxatie wordt objectief en onafhankelijk beoordeeld. Bij de uitwerking van de taxatie vindt er door de taxateur altijd overleg met een tweede of zelfs derde taxateur plaats om te komen tot een zorgvuldig onderbouwde waardering. Dit bovenop de volgens de richtlijnen van het NRVT verplichte plausibiliteitstoets. Op deze wijze wordt bij ons het ‘vier ogen-principe’ toegepast.

U ontvangt dan binnen de afgesproken termijn het (concept-)rapport en bijbehorende rekenmodel(len).

Volgende: Aanvraag offerte

Oplevering en facturering

Wanneer de taxatie is afgerond, sturen wij het taxatierapport digitaal naar de opdrachtgever(s). Vervolgens vindt de financiële afwikkeling plaats en wordt het dossier gearchiveerd.

Vanuit duurzaam en efficiënt oogpunt werken wij papierloos en versturen wij onze rapporten en nota's digitaal.

Volgende: Aanvraag offerte
Homepage-Bilderbeek

Wij vertalen taxaties naar marktwaarde

Er zijn diverse redenen waarom u een taxatie van een onroerende zaak nodig kunt hebben, bijvoorbeeld een aan- of verkoop, een (her)financiering of fiscale doeleinden.

Professionele opdrachtgevers verlangen inzage in de waarderingsgrondslagen die de taxateur heeft toegepast. Door ons worden de uitgangspunten en aannames in transparante rekenmodellen weergegeven en onderbouwd in een uitgebreid taxatierapport.

Uw taxateur in Zuid-Oost Nederland

  • Geregistreerd bij RICS, NRVT en LRGD
  • Aangesloten bij TMI
  • Taxaties voor alle grootbanken en andere financiĆ«le instellingen
  • Ingeschreven bij NRVT Kamer Groot Zakelijk
  • Zelfstandige en onafhankelijke onderneming met landelijke kracht
  • Regionale kracht met landelijke dekking